Om os

Festsalen topbilede

Velkommen på Arbejdermuseet og i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Vi er:

  • Et statsanerkendt museum, der på kultur- og kunsthistorisk baggrund indsamler, bevarer, udforsker, tilgængeliggør og formidler arbejderes og de brede befolkningslags levevilkår samt arbejderbevægelsens udvikling i et nationalt perspektiv med fokus på perioden efter 1850.
  • Et specialiseret forskningsbibliotek for arbejderhistorie med omfattende samlinger af litteratur, småtryk, plakater og fotos.
  • Et landsdækkende privatarkiv for organisationer og personer i den danske arbejderbevægelse.

Arbejdermuseets formål er ud fra kultur- og kunsthistoriske perspektiver at indsamle, bevare, forske i og formidle såvel arbejderes liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger.

Vi skal på et forskningsmæssigt grundlag indsamle genstande, kunstværker, arkivalier, fotos og andet, som gennem udstillinger, publikationer og anden formidling vise arbejderbevægelsens og arbejdernes historie. Formålet er at skabe et alsidigt og dækkende billede af arbejderes og arbejderes organisationers forhold op til nutiden.

Arbejdermuseet har til huse i den fredede Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879. Det enestående hus er den første bygning opført af den danske arbejderbevægelse og af en arbejderbevægelse i Nordeuropa. Bygningen har gennem snart 130 år dannet ramme om faglig debat, undervisning og sociale arrangementer.

Læs vedtægterne for Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.