BZ fortæller: Ungdomshusbevægelsen gennem 35 år

For 10 år siden blev en af arbejderbevægelsens bygninger, Folkets Hus på Jagtvej 69, revet ned. I sine sidste år var bygningen kendt som Ungdomshuset, og var ofte genstand for konflikt og kamp - og ramme for fællesskab og ungdomskultur. Bevægelsen bag Ungdomshuset fortæller deres historie i ny udstilling.

 

Ungdomshus-udstilling

I slutningen af 1800-tallet opførte arbejderbevægelsen en række forsamlingsbygninger i København. Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning i Rømersgade, i dag Arbejdermuseet, var den første, Folkets Hus på Enghavevej, hvor spillestedet Vega ligger i dag, den næste Og i 1897 åbnede Folkets Hus på Jagtvej 69. Sammen med Arbejdernes Forsamlingsbygning i Koldinggade og forsamlingshuset på Kløvermarksvej, der blev indrettet i en eksisterende bygning, dannede disse “folkets huse” rammen om faglige, uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter for arbejderklassen.

Folkets Hus på Jagtvej dannede i 1910 ramme for 2. Internationales Kvindekonference hvor den senere socialdemokratiske undervisningsminister Nina Bang sammen Rosa Luxemburg, Clara Zetkin og Alexandra Kollentaj var med til at udråbe 8. marts til Kvindernes Internationale Kampdag. Igennem 60’erne og 70’erne blev huset anvendt af både Brugsen og senere folkemusikgruppen ”Tingluti”. Og i 1982 gav Københavns Kommune brugsretten til huset til BZ-bevægelsen. Fra det år og frem til det blev ryddet og nedrevet i marts 2007, efter nogle år forinden at være blevet solgt til organisationen “Faderhuset”, var huset et meget markant og omdiskuteret fristed for unge mennesker.

Udstillingen fortæller i ord, fotografier og plakater om kampen om Ungdomshuset igennem 35 år. Udstillingens omdrejningspunkt ligger i begivenhederne op til og efter rydningen samt kampen for et nyt ungdomshus, fortalt af brugerne af Jagtvej 69. Udstillingen er udviklet af BZ Multimedieprojektet, der har til formål at indsamle, kategorisere, digitalisere og formidle alt historisk materiale om BZ og Ungdomshusbevægelsen fra bevægelsens start frem til i dag.